Naše knihy

Návrat vlčího zpěvu

Závěrečná kniha monumentální pentalogie, oceňované pro svou unikátní komplexnost, v níž autor zúročil své zkušenosti ze studia vlků a psovitých šelem, kterým se věnuje už plného půl století. V první části knihy detailně mapuje novodobý návrat vlků na území České republiky i nebezpečí, kterým musí každodenně čelit. Zabývá se především příběhy jednotlivých vlků u nás i v oblasti Černobylu a na americkém ostrově Isle Royale. Nevyhýbá se palčivým problémům chovatelů ovcí, kteří jsou nuceni naučit se znovu žít se šelmami za vlastními humny, a neváhá vést vnitřní polemiku s mysliveckou lobby. Podrobně se věnuje příběhu prvního zachráněného vlka (Bubly) na našem území, který zaktivizoval vlnu lidské solidarity, a který byl po úspěšné léčbě opět navrácen do divočiny. Čtivou a srozumitelnou formou uvádí čtenáře do tajuplného vlčího světa.

Druhá část knihy je intimním deníkem vlčí smečky, kterou autor dlouhodobě sleduje na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Lyrickým jazykem líčí dobrodružné příběhy skrytých vlčích životů a dalších živých tvorů, kteří s nimi jejich půvabné lovecké teritorium obývají. Spjat s tímto krajem, přináší autor i pohled na kulturní a historické hodnoty tohoto koutu země.

Kniha přináší, kromě množství unikátních fotografií a ilustrací, spoustu nových informací a vrhá světlo do šera povědomí o těchto vysoce inteligentních a stále ještě po hříchu nepochopených šelem, které halí mlha starých lidských pověr a neodůvodněné bázně. Na mnoha místech knihy se rovněž zamýšlí nad stavem naší planety a nad alarmujícím negativním vlivem egoistických lidských aktivit.

Návrat vlčího zpěvu
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788087757284
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 38
Rok vydání 2024
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 528
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Bílá nemoc

Společnost, která se chystá na válku, musí řešit pandemii nemoci, která je do Evropy zavlečena z Číny. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o popis historie nedávno minulé, není tomu tak. Jedná se o výchozí scénu slavného dramatu Bílá nemoc Karla Čapka z roku 1937.

Když se skromnému lékaři Galénovi podaří nalézt lék proti bílé nemoci, podmiňuje jeho uvolnění pro lidstvo podmínkou, že tajemství léku vydá, pokud se všechny vlády světa zaváží k celosvětovému míru a zruší útočné zbraně. V zemi, kterou vede militantní vůdce Maršál, se považuje taková podmínka za nepřípustnou a opovrženíhodnou. Maršál nepřipouští jinou možnost než svůj národ vést do války.

Doktor Galén po odmítnutí svých podmínek, odchází z kliniky a začne léčit jen chudé a bezmocné. Galénovi je vyčítáno, že léčí jen chudé a ostatní nechá umírat. Vyvstává zde myšlenka, zda až fanatická neústupnost doktora Galéna není zrcadlovým obrazem stejně neústupného Maršála a jeho výbojných tužeb.

Sám Karel Čapek poznamenal ve své předmluvě: Ve světě války sám Mír musí být tvrdým a neústupným bojovníkem.

Bílá nemoc
Autor Čapek Karel
ISBN 9788087757277
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 37
Rok vydání 2023
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 112
Formát 210 x 297 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Tajemství Křišťálové hory

Když se v malých obcích na úpatí novohradských hor ztratí další malé dítě, mezi lidmi značně stoupne napětí. Začínají se vzájemně obviňovat a budovat domobrany. Spolu s nevraživostí v kraji stoupá i nedůvěra v policii, která je bezradná. Pachatel nezanechává žádné stopy a na první pohled to vypadá, že s ním děti odcházejí dobrovolně.

Jednoho dne ale přijde na policii záhadný rukopis z devadesátých let minulého století, který začne vykreslovat únosce jako velice nadaného manipulátora s těmi nejstrašnějšími úmysly. Únosy se odehrávají s rytmickou přesností a stejně tak začnou chodit vyšetřovatelům rukopisy. Ti se jim zpočátku zdráhají uvěřit, ale zakrátko pochopí, že když se vydají podle stop děsivých vizí starých dopisů, poznají pravou tvář zločince.

Tajemství Křišťálové hory
Autor Junek Petr
ISBN 9788087757260
Dostupnost V distribuci
Pořadí titulu 36
Rok vydání 2023
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 216
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Lední medvěd [edice Zvíře]

Lední medvěd je skutečně majestátný tvor. Je největším suchozemským masožravcem, který může měřit na délku až 3 metry a jeho váha může dosahovat i 700 kilogramů.

Lední medvěd se stal symbolem diskuze a o změně klimatu na Zemi. Jejich přežití je ohroženou ztrátou arktického ledu a je tak jedním z nejviditelnějším důkazem dopadu klimatických změn na naší planetě.

Vyobrazení těchto nádherných stvoření zdobí fontány, římsy budov po celé Evropě. Často je jejich vyobrazení spojováno s nabídkou chlazených nápojů. Najdeme je v dětských knihách, na kolotočích či jako plyšové hračky nejmenších dětí.

Jejich kožešiny byly kdysi velmi ceněny. Smutnou historií jsou odchyty volně žijících medvědů pro zoologické zahrady či cirkusy, kde tyto divoké děti nekonečných bílých plání strádali v nevyhovujících podmínkách. Preparovaní, mrtví medvědi jsou i v dnešní době „ozdobou“ muzeí či luxusních nemovitostí.

Tato kniha je shrnutím přírodní a kulturní historie ledního medvěda. Popisuje evoluci, druh, životní prostředí a chování ledního medvěda. Přináší ukázky jeho zobrazení v umění, literatuře, filmu a reklamě.

Díky mnoha fotografiím, ilustracím a obrázkům kniha dokáže odlovit široké spektrum čtenářů, které se tuto obrovskou, krásnou, zdánlivě přítulnou, ale smrtelně nebezpečnou šelmu zamiluje.

Lední medvěd [edice Zvíře]
Autor Feeová Margery
ISBN 9788087757253
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 35
Rok vydání 2023
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 208
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Velryba [edice Zvíře]

Velryby jsou největší zvířata, která kdy žila na zemi: nejdelší zaznamenaný jedinec měřil 33 metrů a nejtěžší vážil více než 171 tisíc kilogramů. Jen jazyk plejtváka obrovského může vážit víc než celý slon. Velryby patří mezi nejinteligentnější zvířata, které známe, dokážou zůstat více než hodinu pod vodou a říká se, že se dožívají více než 200 let.

Kniha popisuje vývojové a ekologické pozadí, a rovněž i kulturní historii těchto po dlouhou dobu pronásledovaných, avšak dnes oslavovaných savců. Autor Joe Roman zkoumá roli velryb v lidských dějinách, mytologii, umění, literatuře a vědě, od příběhů o mořeplavci Brendanovi, až po Moby Dicka. Vysvětluje, jak se změnil náš pohled na velryby: před sto lety bylo uvíznuté zvíře na mělčině většinou uvítáno nožem, dnes lidé přichází se čluny a speciálními postroji, aby pomohli zmítajícímu se tvorovi zpět do moře.

Nová publikace nakladatelství Élysion bude přínosem pro všechny, kteří se zajímají o velryby a ochranu oceánů, ale i pro čtenáře studující kulturní historii a přírodní vědy.

Autor knihy Joe Roman je mořský biolog, který za svou kariéru provedl mnoho biologických výzkumů a napsal nespočet publikací zabývajících se kytovci.

Velryba [edice Zvíře]
Autor Roman Joe
ISBN 9788087757246
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 34
Rok vydání 2022
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 224
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Sova [edice Zvíře]

Sovy nejsou takové, jaké se zdají. Proplétají se lidskou kulturou, od starodávného Babylonu přes Sovu a kočku Edwarda Leara, nabubřelou roztržitou Sovu z Medvídka Pú až po Hedviku z HarryhoPottera. Povahu těchto nádherných, tichých a nemilosrdných predátorů vnímáme jako protiklad mezi dobrem a zlem. Jsou to enigmatická stvoření, jejichž přítomnost stěží zaznamenáme.
Desmond Morris v této fascinující knize objevuje přírodní a kulturní dějiny sov z celého světa, neboť s výjimkou Antarktidy se tito ptáci nachází na všech kontinentech. Popisuje, jak se sovy vyvinuly do mnoha druhů, od drobného 14 centimetrového kulíška trpasličího až po výra velkého, který měří více než 70 centimetrů. Právě proto, že jsou celosvětově hojně rozšířené, objevují se v pověstech, mýtech a legendách mnoha původních a domorodých obyvatel. Morris tyto příběhy vysvětluje a interpretuje, ale také se zabývá příklady sov v umění, f ilmu a v literatuře. Autor ve svém poutavém vyprávění dokazuje, že sovy jsou v naší kultuře stále přítomny.

Desmond Morris je uznávaný autor a moderátor žijící v Oxfordu, jehož dílo zahrnuje tituly:
Nahá opice, Lidská zoo a Lidský živočich.

Kniha obsahuje 123 fotograf ií a ilustrací, z nichž 91 je barevných.

Sova [edice Zvíře]
Autor Morris Desmond
ISBN 9788087757239
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 33
Rok vydání 2021
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 176
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Mámo, táto v komoře je krockodýl

Mámo, táto v komoře je krokodýl je velice speciální knížka, která ani knížkou není. Obsahuje totiž jen tři pohádky, zato v ní najdete 25 písniček v notovém zápisu a na dvou CD. Jedno je nazpívané mnoha hosty, a to druhé je instrumentální, abyste si písničky mohli zazpívat doma nebo kdekoliv jinde. Proč jen tři pohádky? To se dozvíte uvnitř knížky.

Na tomto místě jen prozradíme, že na této knížce spolupracoval dědeček Matěje Lipského, známý herec Lubomír Lipský. Zajímavé a nápadité ilustrace pro vás připravil Maťo Mišík. 

Kniha vyšla na Den dětí 1. 6. 2021

Mámo, táto v komoře je krockodýl
Autor Lipský Matěj
ISBN 9788087757222
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 32
Rok vydání 2021
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 112
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Den šílenství

Den šílenství je čtvrtá kniha jihočeského autora Petra Junka, ve které se vrací studená válka včetně dvojích agentů a starých praktik tajné policie. 

Příbeh vypráví o poslední akci zběhlého sovětského agenta, který se musí po třiceti letech vrátit do zapovězené vlasti, aby zabránil obrovské katastrofě v Evropě a také aby pomstil úkladnou vraždu své ženy. 

Žánrově se jedná o chladné drama s lehkými prvky sci-fi.

Den šílenství
Autor Junek Petr
ISBN 9788087757215
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 31
Rok vydání 2021
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 160
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vlk [edice Zvíře]

Vlci v nás již od nepaměti vzbuzují silné emoce. Někteří z nás je obdivují pro jejich působivé lovecké schopnosti, druzí z nich mají strach a zatracují je kvůli útokům na hospodářská zvířata a další je ctí jako mocný symbol divočiny.

V této knize najdeme vysvětlení, jak různé představy o vlcích zásadně ovlivnily to, jak se k nim lidé chovali a chovají. 

U domorodých lovců se vlci původně těšili úctě, ale s postupnou domestikací zvířat lidé vůči vlkům přehodnotili svůj postoj. Kvůli útokům na dobytek se z nich stali nepřátelé, a tak získali svou nechvalnou pověst. V dětské literatuře představují narušitele z divočiny, kteří loví nevinné, v populární kultuře jsou vyobrazeni jako hrůzu nahánějící vlkodlaci – stvoření, do nichž se přeměňují lidé s nekalými úmysly. Strach z těchto záhadných tvorů přiměl lidstvo ke snaze vyhubit vlka jako živočišný druh. S rozvojem vědeckého porozumění vlků, pochopení jejich zásadní role v ekosystémech a s popularizací environmentalismu se však pohled na ně změnil. Zástupy příznivců dnes vnímají vlky jako charismatická stvoření divoké přírody, kterých jsme si nyní opět začali cenit.

Garry Marvin je profesorem na katedře studií vztahů lidí a zvířat při University of Roehampton v Londýně.

Kniha obsahuje 93 obrázků, z nichž 63 je barevných.

Vlk [edice Zvíře]
Autor Marvin Garry
ISBN 9788087757208
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 30
Rok vydání 2021
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 168
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vlčí almanach

Vlčí almanach patří mezi nejuznávanější a nejrespektovanější knihu o vlcích. S téměř dvěma stovkami fotografií, grafů, map a přehledů, odhaluje kniha vše o říši vlků. Počínaje vývojem zvířete, přes jeho anatomii, fyziologii, chování, rituály, sociálními vazbami až po interakce jinými živočišnými druhy. Vlčí almanach zahrnuje důležitě aktualizace týkající se ochrany a reintrodukce vlků, díky nimž je kniha nepostradatelným průvodcem nejen obdivovatelům vlků, ale i profesionálním přírodovědcům.

Vlčí almanach
Autor Busch Robert H.
ISBN 9788087757192
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 29
Rok vydání 2020
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 287
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Přicházejí vlci

Přicházejí vlci - ilustrovaná kronika návratu vlků do České republiky. Nádherné ilustrace Karolíny Wellartové jejíž ilustrace vlků byly doposud známé především na severoamerickém kontinentu, doplňuje text Jiřího Beneše, který se se věnuje fenoménu návratu vlků do našich lesů prostřednictvím řady aktivit.

Psal se rok 2014. Ta zpráva působila jako blesk z čistého nebe. Hodinu jízdu z Prahy se usadili vlci. Co teď? Naplní se pohádky a legendy? Začnou se v lesích ztrácet malé děti? Karolína s Jiřím se rozhodli spojit své znalosti a dovednosti a přetavit je do jejich první knížky. 

Do knížky o vlcích vracejících se po mnoha desítkách do českých lesů.

Přicházejí vlci
Autor Wellartová Karolína, Beneš Jiří
ISBN 9788087757185
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 28
Rok vydání 2020
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 96
Formát 210 x 294 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Skrytý život vlků

Dokumentaristé divoké přírody Jim a Jamie Dutcherovi vypráví příběh, který je stejně fascinující a jedinečný jako portrétované zvíře. Informují čtenáře o různých pohledech na vlky – od starověkých mýtů, přes mylné představy přetrvávající do současnosti, až po nově získané poznatky, kterých jsou Dutcherovi obhájci. Podmanivé vyprávění, založené na vlastní zkušenosti života mezi vlky, je doplněné o důmyslnou analýzu faktů a dechberoucí fotografie Sawtoothské smečky.

Dutcherovi dopodrobna vykreslují emoční a sociální život sawtoothských vlků, včetně vzácně zdokumentovaného chování, kdy vlci truchlí nad ztrátou člena smečky, projevují přátelská gesta, vesele si hrají a nadšeně vítají nově narozená vlčata, která kolektivně vychovávají a učí je všemu potřebnému. Autoři se také věnují tématu reintrodukce vlků v Yellowstonském národním parku a následné kaskádě pozitivních dopadů. Návrat vlků revitalizoval ekosystém parku a ovlivnil jeho faunu a flóru, od losů přes dravé ptáky, vidlorohy americké, osiky až po pstruhy.

Vlci se snaží znovu usadit na americkém Západě, avšak lidé je stále démonizují. Proto rančeři, lovci i biologové spolupracují na tom, aby vytvořili inovativní řešení, která by podpořila soužití vlků a lidí a snížila počet konfliktů. Kniha Skrytý život vlků poskytuje cenné informace, které mohou napravit chybné vnímání vlků, a díky dvěma lidem, kteří mezi nimi žili, otevírá dveře fascinujícímu pohledu na život vlčí smečky.

Skrytý život vlků
Autor Dutcher Jim a Jamie
ISBN 9788087757178
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 27
Rok vydání 2019
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 216
Formát 297 x 210 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vegetariánský receptník

Vegetariánství je způsob stravování, kdy je z jídelníčku vyloučeno maso. Vzniklo před stovkami let jako součást Buddhova učení, který učil své žáky úctě k živým bytostem. V dnešní době může mít vegetariánství různé důvody. Většinou etické, vnímáme zvířata jako živé tvory, kteří cítí bolest a utrpení. Ale mohou být i zdravotní, kdy chceme nahradit maso ovocem a zeleninou, dodat svému tělu více vlákniny a vitamínů. Nebo také ekologické, kulturní a ekonomické. Ať už jsou vaše důvody jakékoliv, věřím, že recepty, které najdete v receptníku budou pro vás inspirací i zábavou. Kniha je rozdělena na 7 kapitol (polévky, saláty, obiloviny…). V každé z nich najdete dva zajímavé recepty a několik volných stránek, které vám poskytnou dostatek prostoru pro zaznamenání vašich oblíbených receptů nebo vlastních poznámek. Každý recept je navíc doplněn krásnou ilustrací Blanky Kochové. Její drobné kresby k jednotlivým kapitolám vás budou provázet celým receptníkem.

Vegetariánský receptník
Autor Trávníková Dana
ISBN 9788087757161
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 26
Rok vydání 2019
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 112
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Můj přítel rys & Z medvědích a vlčích brlohů [2. vydání]

Druhé, doplněné vydání.

Název této knihy je víc než výstižný – autor Ludvík Kunc se 13 let staral o rysa Sixiho a stali se z nich přátelé na celý život. Již po přečtení prvních řádek poznáte, že to není tvrzení ani přehnané, ani bezobsažné. Společné toulky českou i slovenskou přírodou, starost v nemoci i ve zdraví, citlivé vnímání nádherné polodivoké šelmy a vypravěčský talent autora daly vzniknout jedinečné knize, ve které má člověk tu čest být tichým a pokorným pozorovatelem života nezávislé, pravdivé a krásné šelmy. Obdiv a úctu k divoké přírodě lze vyčíst i z řádků věnovaných dalším dvěma šelmám, medvědovi a vlkovi. Můj přítel rys je upřímné svědectví čistého člověka o jeho setkáních s unikátními tvory naší přírody – rysem, medvědem a vlkem. Kniha je doprovázena nejen autentickými fotografiemi, ale i kresbami samotného autora.

Můj přítel rys & Z medvědích a vlčích brlohů [2. vydání]
Autor Kunc Ludvík
ISBN 9788087757154
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 25
Rok vydání 2019
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 264
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Jantarové oči [2. vydání]

Druhé, doplněné vydání.

Po čtenářsky úspěšné dvojdílné publikaci Krajina s vlky – Rapsodie šedých stínů a Krajina s vlky – Honba za přízrakem Gévaudanu,která je vysoce ceněna i předními odborníky, a která svou komplexnostínemá v Evropě obdoby, přichází spisovatel a specialista na psovité šelmy Jaroslav Monte Kvasnica s další „vlčí“ knihou. Výpravná publikace s unikátními fotografiemi Filipa Chludila a ilustracemi Ludvíka Kunce nese příznačný název Jantarové oči.

Kniha je členěna do čtyř částí. V prvé z nich Vlčí eposy zavádí autor čtenáře do dávné i nedávné minulosti a líčí fascinující příběhy, v nichž se vlčí historie protkla s historií člověka.

Ve druhé části Hovory s vlkem se čtenář může „naučit“ vlčímu jazyku; je totiž zasvěcena podrobnému popisu komunikace psovitých šelem. Srovnání jemných odlišností vlčí komunikace s komunikací jejich domestikovaných bratrů – psů je pro kynologickou obec velmi cenné. Text přináší i řadu ověřených tipů, které kynologům pomohou při výchově jejich čtyřnohých přátel.

Třetí část Beskydští psanci se věnuje malé a stále ohrožované populaci beskydských vlků na moravsko-slovenském pomezí; historii návratu vzácných šelem v devadesátých letech minulého století i jejich (často svízelné) současné situaci. Text se zabývá ochranou vlků a je proložen autorovými autentickými zážitky z tajných karpatských vlčích stezek.

Závěrečná část Čerstvá stopa se zabývá posledními objevy ve vlčím světě. Kniha je doplněna podrobnou komentovanou bibliografií.

Publikace Jantarové oči, napsaná bohatým poetickým jazykem,uspokojí nejen milovníky vlků, ale všechny milovníky přírody a posledních nedotčených svatyní divočiny.

Jantarové oči [2. vydání]
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788087757147
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 24
Rok vydání 2019
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 336
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu [2. vydání]

Druhé, doplněné vydání.

V posledních několika letech se J. M. Kvasnica s fotografem Filipem Chludilem vydali pátrat po vlcích nejen do Moravskoslezských Beskyd (kde sledují migrační vlčí stezky ze Slovenska a Polska na Moravu) a do slovenských pohoří, ale i do Bělověžského pralesa v Polsku, do italských Abruzz, do Středofrancouzského masívu, Provensálských a Přímořských Alp ve Francii, do Jordánska,Sýrie atd. Kvasnica a Chludil realizovalii expedici Gévaudan 007 po stopách tajemné Bestie, která ve Francii masově „vraždila“ v 18. století.J. M. Kvasnica ve své knize pátrá i po vlčích legendách, které kdysi vytvořily přírodní národy světa.

Knihu „Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu“ doprovodil unikátními fotografiemi Filip Chludil, ilustrace vytvořil výtvarník a terénní biolog Ludvík Kunc.

Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu [2. vydání]
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788087757130
Dostupnost V distribuci
Pořadí titulu 23
Rok vydání 2018
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 320
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Krajina s vlky - Rapsodie šedých stínů [2. vydání]

Druhé, doplněné vydání.

Autor zasvětil knihu své životní lásce: vlkům. Psovitým šelmám i domestikovaným psům se věnuje již takřka půl století. Ve své knize se J. M. Kvasnica podrobně zabývá vlčí minulostí, přítomností i „věští“ vlčí budoucnost. Objasňuje vlčí etologii, loveckou strategii, společenskou hierarchii a výchovu mláďat. Důsledně vyvrací vžité pověry, lži i polopravdy, které mezi lidmi o těchto největších psovitých šelmách kolují, snaží se fenomén vlka demýtizovat a usiluje o jeho absolutní zákonnou ochranu.

Kniha přináší i v kontextu k vlkům výstižný pohled na způsob života ostatních psovitých šelem.

Knihu Krajina s vlky doprovodil unikátními fotografiemi Filip Chludil a ilustracemi výtvarník a terénní biolog Ludvík Kunc.

Krajina s vlky - Rapsodie šedých stínů [2. vydání]
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788087757123
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 22
Rok vydání 2018
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 336
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vítejte u veverek

Kniha Vítejte u veverek vypráví o dobrodružstvích veverčích dvojčat Vévy a Vény v oboře, ve které se narodili. Jejich rodiče jsou Zlatuška a Chvostík a kamarádi ze sousedství se jmenují Rychlík, Drápek, Ouško, Červenka, Sametka, Malenka nebo Měsíček.

Děj knihy se odehrává od podzimu do zimy následujícího roku. Pro oboru, o které píšu, jsem měla skutečnou předlohu - pražskou oboru Hvězda.

Véva s Vénou se nejdříve učí vše, co malé veverky potřebují pro život vědět. Pak prožívají dobrodružství nejen mezi zvířaty v oboře, ale také třeba v lidském domě. Véna je nadaný sportovec a věnuje se nejoblíbenějšímu veverčímu sportu - lesnímu běhu a šplhu.

Maminka Zlatuška svým dětem vypráví pohádky - o loupežnících, o strašidlech, veverčí princezně nebo o neviditelné veverce. Jestli se navíc chcete dozvědět, kdo provádí v oboře neplechu, určitě Veverky dočtěte úplně do konce.

Kniha je určená pro děti od 3.5 do 10 let.

Vítejte u veverek
Autor Duchková Jana
ISBN 9788087757116
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 21
Rok vydání 2018
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 112
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Naše vlčice Flocke

Flocke byla nádherná bílá polární vlčice, jejíž start do života začal velice dramaticky. Ve věku tří dnů byla nalezena vedle své mrtvé matky a sourozenců, jediná přeživší, podchlazená a polomrtvá hlady. Tanja Askani se vlčete ujala, aniž by tušila, co to pro její další život bude znamenat… Tak mládě vyrůstalo v prvních měsících života v její domácnosti pouze se psy a lidmi, což přinášelo nečekané situace a nemalé problémy. Teprve až dostavba nového výběhu v zooparku umožnila Flocke první setkání s vlkem.

Fascinující, dojemný a někdy i úsměvný příběh, který vypráví o předcích psů.

Naše vlčice Flocke
Autor Askani Tanja
ISBN 9788087757109
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 20
Rok vydání 2018
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 96
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


O vlcích a lidech

Kniha s názvem O vlcích a lidech je o krásných, odvážných a tajemných zvířatech, jakými vlci bezesporu jsou. Ale také, a to především, o lidech a jejich vztahu k vlkům. Kniha je plná odkazů a ukázek z bajek, pohádek, indiánských příběhů či mýtů, které jsou obrazem doby, místa vzniku a momentálního vztahu člověka a vlka.

V první části knihy se čtenář seznámí s vlkem jako takovým - popisuje původ, sociální strukturu, lov, teritorium a další aspekty vlčího života. Druhá část vypráví o vztahu indiánů a Eskymáků k vlkům, který je diametrálně odlišný od toho, jak se k vlkům chovala „moderní civilizace“. Různé, někdy až neuvěřitelně kruté a absurdní způsoby hubení vlka jsou uvedeny ve třetí části.

Čtvrtou část autor věnuje historii pohledu člověka na vlka. Knihu uzavírá autorovo zamyšlení nad současnou podobou soužití lidí s vlky. Svěřuje se i s vlastní zkušeností s chovem vlků, s radostmi i úskalími, které toto rozhodnutí přináší.

Ačkoliv se jedná o knihu starší, s černobílými fotografiemi, řadí se svým obsahem k „povinné četbě“ každého, kdo má o vlky hlubší zájem. Českým čtenářům ji zprostředkovává překlad Venduly Davidové, která má k vlkům velmi vřelý vztah.

Připravili jsme pro Vás malý bonus. Kniha obsahuje notový zápis „vlčí písně“, a protože jsme sami chtěli slyšet, jak taková píseň zní, zkusili jsme ji převést do zvukové podoby. Výsledek si můžete poslechnout zde.

O vlcích a lidech
Autor Lopez Barry
ISBN 9788087757093
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 19
Rok vydání 2017
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 295
Formát 170 x 240 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Válka s mloky

Karel Čapek svůj světově proslulý román Válka s mloky napsal v roce 1935. Díky své schopnosti citlivě reagovat na dění ve společnosti a ve světě, si zřetelně uvědomoval nebezpečí nastupujícího fašismu a jeho destruktivní ideologie. Přestože Karel Čapek před Adolfem Hitlerem a jeho vzrůstající moci neustále varoval a burcoval, jeho slovům málokdo věřil.

Knihu Válka s mloky lze považovat za literární vyjádření autových obav a strachu z reálné hrozby další světové války. Jak dneska víme, jeho obavy se naplnily a fašisté v čele s diktátorem Hitlerem, které Čapek ve svém díle vyobrazil jako mloky, rozpoutali celosvětový válečný konflikt, který přinesl smrt, utrpení a zkázu milionům lidí.

Autentičnosti románu napomáhá autorova schopnost měnit styl psaní, fiktivní novinová část, či použití neexistujících jazyků.

Ačkoliv má Válka s mloky některé atributy sci-fi žánru, stal se tento román mementem varujícím před hrozbou lidské lhostejnosti, fanatismu a touhy po moci.

Válka s mloky
Autor Čapek Karel
ISBN 9788087757086
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 18
Rok vydání 2017
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 248
Formát 210 x 297 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Láskominy / Příšeří

Láskominy / Příšeří
Autor Fabien Michail
ISBN 9788087757079
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 17
Rok vydání 2016
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 110
Formát 105 x 148 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vytváříme mořské živočichy z korálků

Blanka Trávníková si jako téma své nové knihy vybrala mořské živočichy. Kromě drátku a korálků čeká na čtenáře vyšívání technikou richelieu či šití z filcu nebo barvení padákoviny. Návody jsou doplněny krásnými fotografiemi živočichů v podmořském prostředí a ilustracemi.

Vytváříme mořské živočichy z korálků
Autor Trávníková Blanka
ISBN 9788087757062
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 16
Rok vydání 2016
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 120
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vábení ostravské robky

Třetí publikace botaničky Věry Koutecké a výtvarníka Ludvíka Kunce Vábení ostravské robky provází čtenáře regionem, v němž by asi hledal přírodní poklady málokdo – snad jen zasvěcený biolog je ochoten se brodit černými usazeninami v okolí odkališť, rozhrnovat neudržované houští v místech, kde vlastně nedávno stávala města, vesnice, ale i svérázné hornické kolonie – osídlení se na mnoha částech Karvinska propadlo doslova pod zem, která byla v nejhlubších prohlubních zaplavena vodou. Pokud tyto projevy poddolování nebyly zavezeny v rámci technicky řešených rekultivací, dokázala příroda za pár let po jejich vzniku učinit doslova ráj pro mnohé rostliny i živočichy, často velmi vzácné a pod dýmajícími komíny nehledané – velkým překvapením pro většinu čtenářů jistě bude mnohočetný seznam chráněných nebo ohrožených druhů v předposlední kapitole knížky. A aby neznalý zdejšího svérázného regionu nemusel příliš napínat představivost, je téměř každá stránka textu provázena realisticko-poetickými ilustracemi zkušeného krajináře a milovníka všeho živého, ale šelem, zvl. kočkovitých především, dlouholetého pracovníka ostravské ZOO Ludvíka Kunce. Tak tedy – vzhůru či dolů k haldám, odkalištím, ale i netušeně divokým tokům, prastarým stromům – vládce zdejšího ptactva orel mořský již pátrá po kořisti…

Vábení ostravské robky
Autor Ludvík Kunc
ISBN 9788087757055
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 15
Rok vydání 2015
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 125
Formát 148 x 210 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vlci u našich dveří

Vlci živí lidskou představivost již celá staletí. Do obecného povědomí se vryl jejich obraz jako nemilosrdných dravců a bytostí temnoty. Aby tento mylný názor opravili, strávili Jim a Jamie Dutcherovi šest let ve stanovém táboře na samém okraji divočiny ve státě Idaho, kde žili a filmovali uprostřed vlčí smečky. Nyní se rozhodli podělit se o své zážitky v této strhující a lyrické vzpomínkové knize. 
Vlci jsou tak chytří a nepolapitelní, že jsou-li zblízka pozorováni lidmi, změní své chování. Tím, že Dutcherovi navázali kontakt se členy smečky již v jejich nejútlejším věku, získali si jejich důvěru a mohli je pozorovat tak, jak se to podařilo jen málokomu. A to, co viděli, bylo více než pozoruhodné: složitý vlčí charakter zaměřený na rodinný život, hry a silné vzájemné svazky.
Kniha Vlci u našich dveří ale není jen odhalením zákulisí filmového dokumentu nebo popisem zvířecího chování. Je to příběh dvou lidí, které k sobě svedla láska k divoké přírodě a které stmeluje vzájemná důvěra. Líčí jejich boj o přežití projektu tváří v tvář lesním požárům, ničivým útokům pumy, chladu a neustálým sporům, které se kolem problému vlků vznášejí.
Jejich vyprávění je humorné a dojemné zároveň a odhaluje překvapivá zákoutí vlčí povahy. Otevírá okno do života těchto podivuhodných tvorů, ale nabízí i nový pohled na nás samotné.

Vlci u našich dveří
Autor Dutcher Jim a Jamie
ISBN 9788087757048
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 14
Rok vydání 2015
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 208
Formát 297 x 210 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Šijeme z bavlněné šňůry

Šijeme z bavlněné šňůry je po Zipových taškách druhou knihou Radky Sedláčkové, známé a oblíbené lektorky kurzů patchworku. V této knize Radka představuje další netradiční techniku spojenou s běžným šicím strojem a naučí vás vytvořit originální doplněk interiéru nebo dárek z přírodní bavlněné šňůry. Nejdříve se naučíte základní techniku, pomocí níž dokážete vyrobit prostírání, která můžeterůznými zdobicími technikami (smyčky, krajky, vlnovky) doladitdo vytouženého stylu od venkovského až po romantický. Pak se můžete pustit do 3D tvarů a vykouzlit košíčky a ošatky, kterých není v žádné domácnosti nikdy dost a které můžemte využít nesčetnými způsoby – pro servírování pečiva, ovoce, schraňování pokladů či zcela praktických kolíčků na prádlo. Příznivci tavné pistole ani nemusí vytahovat šicí stroj a najdou pro sebe návod na originální vázu. Kniha obsahuje detailní fotografie a snadno pochopitelné návody, jak jednoduše krok za krokem zvládnout efektní a netradiční techniku.

Šijeme z bavlněné šňůry
Autor Sedláčková Radka
ISBN 9788087757031
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 13
Rok vydání 2015
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 88
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Vlci přicházejí s větrem

Jaroslav Monte Kvasnica má ve vlčí problematice široký záběr, jakuž naznačuje mongolské přísloví tvořící název knihy. Vlk není vnímán jen v kontextu Čech a Slovenska, ale v rámci Evropy s odkazy na další kontinenty – a to jak z pohledu současného, tak i historického a legendárního. 

Autor zmiňuje rozšířené omyly a předsudky lidí vůči vlkům a snaží se je osvětlit prostřednictvím faktů a zkušeností svých či jiných „vlkologů“. Díky konkrétním a doložitelným případům setkání člověka s vlkem, které měly tragický (na straně vlka) či naopak následováníhodný průběh, je zřejmé, že postoj každého z nás je důležitý. 

Přiblížit se vlčí duši lze v kapitolách líčících vývoj vlčího jedince od štěněte, společenské vztahy a vazby ve smečce, či pojednávajících o vlčím strachu a agresi. 

Kniha je obohacena o kapitoly týkající se dalších obyvatel naší přírody, např. rosomák, bobr, majka obecná, „vlčí“ květiny; vše doprovázejí krásné fotografie, zejména díky hledáčku foťáku Zdeňky Prokešové.

Vlci přicházejí s větrem
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788087757024
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 12
Rok vydání 2013
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 264
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Proutek k proutku III. – Dárky a dárečky

V pořadí již třetí díl knih Proutek k proutku - tentokrát s podtitulem "Dárky a dárečky". Najdete v zde deset jednoduchých nápadů na dárečky s podrobnými fotonávody. Vyrobit si můžete motýka, kytičku, rybku, stromeček, závěsnou dekoraci na dveře nebo zvoneček. Navíc s dalšími pomůckami lze vyrobit andílka, sáně či keramické sluníčko.

Proutek k proutku III. – Dárky a dárečky
Autor Vyhlídková Helena
ISBN 9788087757017
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 11
Rok vydání 2013
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 80
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Chci domů lva

Nebo aspoň tygra, či levharta… A chtěli by lvi, tygři a levhartik nám domů? Autor se v této knize zabývá obtížnou problematikou chovu velkých kočkovitých šelem v zajetí. Jsou tou správnou cestou zoologické zahrady, či přístup manželů Adamsonových? Co znamenají ve vztahu k divokým zvířatům slova respekt, soucit, odpovědnost? Kombinací názorů světových odborníků na chování zvířat, jako je např. Dr. K. Lorenz, a vlastních pozorování a zkušeností s chovem rysů, levhartů a dalších kočkovitých šelem vytváří autor prostor k mnoha úvahám a snad i k lepšímu chápání povahy a potřeb tvorů, od kterých máme možnost se mnohému naučit, pokud budeme mít dobrou vůli.

Chci domů lva
Autor Ludvík Kunc
ISBN 9788087757000
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 10
Rok vydání 2013
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 80
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Zipové tašky

Autorku knihy Zipové tašky znáte jako úžasnou lektorku kurzů patchworku. Touto knihou dokazuje, že pokud vás baví šití, nemusíte zůstat u jedné techniky, ale naopak můžete využít svůj talent v mnoha směrech. Zipové tašky přitahují pozornost jednak netradičním materiálem (kdo by čekal, že ze zipu se dá ušít krásná taška?!), ale i neuvěřitelnou variabilitou barev a vzorů, když zkombinujete zipy se stuhami. V první kapitole se dozvíte, jak ušít základní dno a spirálovým postupem tašku, i různé možnosti zakončení a šití uch. V dalších kapitolách najdete inspiraci, jak zipovou tašku ozvláštnit ozdobným prošitím, zkombinováním dvou zipů či zipu a stuhy. 

Také se dozvíte, jak základní model rozpracovat do efektní tašky s jednou či dvěma klopami. 

Ať už se rozhodnete pro malou kosmetickou taštičku nebo pro tašku větší, můžete si být jisti, že vás obdiv okolí nemine.

Zipové tašky
Autor Sedláčková Radka
ISBN 9788090345997
Dostupnost V distribuci
Pořadí titulu 9
Rok vydání 2012
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 80
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Proutek k proutku II. – Pokročilé techniky

Než se pokusíte o výrobky z této knihy, doporučujeme seznámit se s prvním dílem nazvaným Proutek k proutku Základní techniky. Autorka, známá lektorka kurzů pletení z pedigu Helena Vyhlídková dobře ví, že koho zaujme tento přírodní materiál a nadchne se pro pletení, brzy nevystačí s jednoduššími postupy a touží po dekorativnějších a složitějších technikách. V této knize najdete návod na vyplétané dno, které nahradí dno z překližky z prvního dílu. Názvy opletků Diamantová vazba či Čerokézské kruhy přímo lákají k vyzkoušení. A efektní zavírky se stanou skutečnou ozdobou hotového výrobku. 

Autorka vám poradí, jak můžete při pletení využívat další přírodní materiály – mořskou trávu, vodní hyacint či kukuřičný provázek, které mohou být atraktivní variantou pedigových prutů a šén.

Proutek k proutku II. – Pokročilé techniky
Autor Vyhlídková Helena
ISBN 9788090345980
Dostupnost V distribuci
Pořadí titulu 8
Rok vydání 2012
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 96
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Jantarové oči

Po čtenářsky úspěšné dvojdílné publikaci Krajina s vlky – Rapsodie šedých stínů a Krajina s vlky – Honba za přízrakem Gévaudanu,která je vysoce ceněna i předními odborníky, a která svou komplexnostínemá v Evropě obdoby, přichází spisovatel a specialista na psovité šelmy Jaroslav Monte Kvasnica s další „vlčí“ knihou. Výpravná publikace s unikátními fotografiemi Filipa Chludila a ilustracemi Ludvíka Kunce nese příznačný název Jantarové oči.

Kniha je členěna do čtyř částí. V prvé z nich Vlčí eposy zavádí autor čtenáře do dávné i nedávné minulosti a líčí fascinující příběhy, v nichž se vlčí historie protkla s historií člověka.

Ve druhé části Hovory s vlkem se čtenář může „naučit“ vlčímu jazyku; je totiž zasvěcena podrobnému popisu komunikace psovitých šelem. Srovnání jemných odlišností vlčí komunikace s komunikací jejich domestikovaných bratrů – psů je pro kynologickou obec velmi cenné. Text přináší i řadu ověřených tipů, které kynologům pomohou při výchově jejich čtyřnohých přátel.

Třetí část Beskydští psanci se věnuje malé a stále ohrožované populaci beskydských vlků na moravsko-slovenském pomezí; historii návratu vzácných šelem v devadesátých letech minulého století i jejich (často svízelné) současné situaci. Text se zabývá ochranou vlků a je proložen autorovými autentickými zážitky z tajných karpatských vlčích stezek.

Závěrečná část Čerstvá stopa se zabývá posledními objevy ve vlčím světě. Kniha je doplněna podrobnou komentovanou bibliografií.

Publikace Jantarové oči, napsaná bohatým poetickým jazykem,uspokojí nejen milovníky vlků, ale všechny milovníky přírody a posledních nedotčených svatyní divočiny.

Jantarové oči
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788090345973
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 7
Rok vydání 2011
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 240
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Proutek k proutku II. – Základní techniky

Návrat k tradiční rukodělné technice v novém kabátě nabízí kniha Heleny Vyhlídkové Proutek k proutku Základní techniky. Na rozdíl od klasického pletení košíků používá místo proutí pedig, který barví, nápaditě kombinuje a doplňuje dřevěnými korálky. 

Díky Základním technikám se seznámíte s pojmy osnova, opletek, zavírka, přístrčky, vlnková vazba a jiné; osvojíte si několik variant pletení i ukončování košíků a zjistíte, že i jako začátečníci můžete sami díky kvalitním a podrobným návodům vykouzlit košíčky různých tvarů, barev a velikostí. Krásné výrobky tak nemusí zůstat jen na fotografiích v knize.

Proutek k proutku II. – Základní techniky
Autor Vyhlídková Helena
ISBN 9788090345966
Dostupnost V distribuci
Pořadí titulu 6
Rok vydání 2011
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 104
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Očko k očku

Doma pletený svetr již dávno není pouhým východiskem z nouze. Ručně pletené vesty, svetříky a bolerka či šaty jsou naopak ceněným a vyhledávaným prvkem šatníku malých slečen i kluků, dívek, maminek i babiček. Autorka knihy Očko k očku Petra Kotrysová vám v úvodu nabízí stručné zopakování základních pletacích technik, které nejen popisuje, ale i zobrazuje na fotografiích. Každou další kapitolu věnuje jednomu modelu – od soupravičky pro miminko, přes dětské oblečení, až po velké svetry, šaty, tuniky a kabátky. Nabízí i návod na netradiční pletené kalhoty, které se mohou stát něžným prvkem moderního oblečení a na první pohled zaujmou i nepletařky. Autorka obohacuje své pracovní popisy o praktické tipy, nákresy a informace o použitých přízích.

Očko k očku
Autor Petra Kotrysová
ISBN 9788090345959
Dostupnost Skladem
Pořadí titulu 5
Rok vydání 2011
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 144
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Můj přítel rys & Z medvědích a vlčích brlohů

Název této knihy je víc než výstižný – autor Ludvík Kunc se 13 let staral o rysa Sixiho a stali se z nich přátelé na celý život. Již po přečtení prvních řádek poznáte, že to není tvrzení ani přehnané, ani bezobsažné. Společné toulky českou i slovenskou přírodou, starost v nemoci i ve zdraví, citlivé vnímání nádherné polodivoké šelmy a vypravěčský talent autora daly vzniknout jedinečné knize, ve které má člověk tu čest být tichým a pokorným pozorovatelem života nezávislé, pravdivé a krásné šelmy. Obdiv a úctu k divoké přírodě lze vyčíst i z řádků věnovaných dalším dvěma šelmám, medvědovi a vlkovi. Můj přítel rys je upřímné svědectví čistého člověka o jeho setkáních s unikátními tvory naší přírody – rysem, medvědem a vlkem. Kniha je doprovázena nejen autentickými fotografiemi, ale i kresbami samotného autora.

Můj přítel rys & Z medvědích a vlčích brlohů
Autor Kunc Ludvík
ISBN 9788090345942
Dostupnost V distribuci
Pořadí titulu 4
Rok vydání 2010
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 196
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Arktický vlk - Deset let se smečkou [2. vydání]

Chceme-li porozumět některým aspektům života na naší planetě, je nutno vydat se na nelehkou cestu plnou nepohodlí. Kniha Davida Mecha nám však tuto pouť velmi usnadní. Shrnuje desetiletou vědeckou práci o životě arktických vlků počínaje obtížným hledáním smečky při -70ºC, pak denním pozorováním jejího rodinné ho života - výchova štěňat, komunikace, vlčí rituály vítání a krmení, štěněčí hry…, i jak smečka funguje navenek - kdy a jak loví, jak vychází se svými zvířecími sousedy. 

Svým přístupem k vlkům David Mech překračuje hranici stereotypního lidského chápání, co je dobré a zlé, dokáže neuplatňovat lidská měřítka na divoké tvory a naplňuje nás obdivem k bytostem, které dokážou přežít v drsných podmínkách a ještě umí projevovat to, co bychom v lidském světě nazvali radostí a láskou. 

Čtení této knihy nám neumožní zažít, že nám divoké vlčí štěně rozváže tkaničku na botě, ale jedinečným důvodem, proč ji číst, je citát z předmluvy od Rogera Carase: „Jedním z nejlepších způsobů, jak porozumět vlkům, je naslouchat lidem, jako je autor této knížky.“

 

Arktický vlk - Deset let se smečkou [2. vydání]
Autor Mech David L.
ISBN 9788090345935
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 1
Rok vydání 2010
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 174
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu

V posledních několika letech se J. M. Kvasnica s fotografem Filipem Chludilem vydali pátrat po vlcích nejen do Moravskoslezských Beskyd (kde sledují migrační vlčí stezky ze Slovenska a Polska na Moravu) a do slovenských pohoří, ale i do Bělověžského pralesa v Polsku, do italských Abruzz, do Středofrancouzského masívu, Provensálských a Přímořských Alp ve Francii, do Jordánska,Sýrie atd. Kvasnica a Chludil realizovalii expedici Gévaudan 007 po stopách tajemné Bestie, která ve Francii masově „vraždila“ v 18. století.J. M. Kvasnica ve své knize pátrá i po vlčích legendách, které kdysi vytvořily přírodní národy světa.

Knihu „Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu“ doprovodil unikátními fotografiemi Filip Chludil, ilustrace vytvořil výtvarník a terénní biolog Ludvík Kunc.

Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788090345928
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 3
Rok vydání 2009
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 232
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Krajina s vlky - Rapsodie šedých stínů

Autor zasvětil knihu své životní lásce: vlkům. Psovitým šelmám i domestikovaným psům se věnuje již takřka půl století. Ve své knize se J. M. Kvasnica podrobně zabývá vlčí minulostí, přítomností i „věští“ vlčí budoucnost. Objasňuje vlčí etologii, loveckou strategii, společenskou hierarchii a výchovu mláďat. Důsledně vyvrací vžité pověry, lži i polopravdy, které mezi lidmi o těchto největších psovitých šelmách kolují, snaží se fenomén vlka demýtizovat a usiluje o jeho absolutní zákonnou ochranu.

Kniha přináší i v kontextu k vlkům výstižný pohled na způsob života ostatních psovitých šelem.

Knihu Krajina s vlky doprovodil unikátními fotografiemi Filip Chludil a ilustracemi výtvarník a terénní biolog Ludvík Kunc.

Krajina s vlky - Rapsodie šedých stínů
Autor Kvasnica Jaroslav Monte
ISBN 9788090345911
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 2
Rok vydání 2009
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 248
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)


Arktický vlk - Deset let se smečkou

Chceme-li porozumět některým aspektům života na naší planetě, je nutno vydat se na nelehkou cestu plnou nepohodlí. Kniha Davida Mecha nám však tuto pouť velmi usnadní. Shrnuje desetiletou vědeckou práci o životě arktických vlků počínaje obtížným hledáním smečky při -70ºC, pak denním pozorováním jejího rodinné ho života - výchova štěňat, komunikace, vlčí rituály vítání a krmení, štěněčí hry…, i jak smečka funguje navenek - kdy a jak loví, jak vychází se svými zvířecími sousedy. 

Svým přístupem k vlkům David Mech překračuje hranici stereotypního lidského chápání, co je dobré a zlé, dokáže neuplatňovat lidská měřítka na divoké tvory a naplňuje nás obdivem k bytostem, které dokážou přežít v drsných podmínkách a ještě umí projevovat to, co bychom v lidském světě nazvali radostí a láskou. 

Čtení této knihy nám neumožní zažít, že nám divoké vlčí štěně rozváže tkaničku na botě, ale jedinečným důvodem, proč ji číst, je citát z předmluvy od Rogera Carase: „Jedním z nejlepších způsobů, jak porozumět vlkům, je naslouchat lidem, jako je autor této knížky.“

 

Arktický vlk - Deset let se smečkou
Autor Mech David L.
ISBN 9788090345904
Dostupnost Nedostupné
Pořadí titulu 1
Rok vydání 2007
Vazba V8 (pevná)
Počet stran 176
Formát 176 x 250 mm
Obálka v tiskové kvalitě (300 dpi / RGB)